โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
หมู่ที่ 4 บ้านคอหมู   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 077521569
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Chumphon on tour กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,15:50  อ่าน 282 ครั้ง
รายละเอียด..