โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
หมู่ที่ 4 บ้านคอหมู  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 077521569
ผู้บริหาร

นายวิเชียร หัตถา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/05/2016
ปรับปรุง 27/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 64485
Page Views 82402
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ 077520341
2 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ
3 โรงเรียนประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
5 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ท่าข้าม ท่าแซะ
7 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ
8 โรงเรียนบ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ
9 โรงเรียนบ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ
10 โรงเรียนประชานิคม 3 ท่าข้าม ท่าแซะ
11 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ 077-630003
12 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-77 59-9203
14 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-7759-9005
15 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น ท่าแซะ ท่าแซะ
16 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ท่าแซะ
17 โรงเรียนชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ
18 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ท่าแซะ
19 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ ท่าแซะ 077-599374
20 โรงเรียนประชาสันติ นากระตาม ท่าแซะ
21 โรงเรียนวัดควนมณี นากระตาม ท่าแซะ
22 โรงเรียนวัดวังครก นากระตาม ท่าแซะ
23 โรงเรียนบ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ
24 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะ
25 โรงเรียนบ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ
26 โรงเรียนบ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ
27 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ
28 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ
29 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ 077-630107
30 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ
31 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ
32 โรงเรียนบ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ
33 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ 082-486-5627
34 โรงเรียนบ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ 077-520052
35 โรงเรียนประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ
36 โรงเรียนบ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ
37 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ 077-630010
38 โรงเรียนบ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ
39 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ
40 โรงเรียนบ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ
41 โรงเรียนประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ 089-5898134
42 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น หินแก้ว ท่าแซะ
43 โรงเรียนบ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ
44 โรงเรียนบ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ 077630013
45 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค ปะทิว -
46 โรงเรียนบ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว 0935796264
47 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว
48 โรงเรียนบ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว
49 โรงเรียนบ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว 0-7797-9316
50 โรงเรียนบ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว
51 โรงเรียนบ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว
52 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว
53 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว 0-7757-8401
54 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ดอนยาง ปะทิว
55 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว
56 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ดอนยาง ปะทิว 077-578107
57 โรงเรียนวัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว
58 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว 077655074
59 โรงเรียนวัดดอนกุฎี บางสน ปะทิว
60 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) บางสน ปะทิว 077591180
61 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว 077586117
62 โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน ปะทิว
63 โรงเรียนบ้านคอกม้า บางสน ปะทิว
64 โรงเรียนบ้านบนไร่ ปากคลอง ปะทิว
65 โรงเรียนบ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว
66 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว
67 โรงเรียนบ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว
68 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง ปากคลอง ปะทิว
69 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น สะพลี ปะทิว
70 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สะพลี ปะทิว 077-622784
71 โรงเรียนวัดปากด่าน สะพลี ปะทิว
72 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
73 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว
74 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) สะพลี ปะทิว
75 โรงเรียนบ้านหนองผาก เขาไชยราช ปะทิว
76 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว
77 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว
78 โรงเรียนบ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว
79 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว
80 โรงเรียนวัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร
81 โรงเรียนนิรมลชุมพร ตากแดด เมืองชุมพร
82 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร
83 โรงเรียนบ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร
84 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ตากแดด เมืองชุมพร
85 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร
86 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร
87 โรงเรียนบ้านควนจำปา ทุ่งคา เมืองชุมพร
88 โรงเรียนวัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร
89 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร
90 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร 077554124
91 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร
92 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร 077-641510
93 โรงเรียนวัดเขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
94 โรงเรียนสหศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
95 โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
96 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
97 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร
98 โรงเรียนพิริยะศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
99 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร 0-7750-3376
100 โรงเรียนบ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร
101 โรงเรียนบ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร
102 โรงเรียนบ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร
103 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร 077553273
104 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร
105 โรงเรียนวัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร
106 โรงเรียนบ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร
107 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร 077570704
108 โรงเรียนวัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร 0-7750-2433
109 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย นาทุ่ง เมืองชุมพร
110 โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร
111 โรงเรียนบ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร
112 โรงเรียนบ้านดอนรัก บางลึก เมืองชุมพร
113 โรงเรียนบ้านหนองส้ม บางลึก เมืองชุมพร
114 โรงเรียนบ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร
115 โรงเรียนวัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร
116 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร
117 โรงเรียนวัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร
118 โรงเรียนบุญสมบูรณ์สศึกษา บางหมาก เมืองชุมพร
119 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร 0-7765-9570
120 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร
121 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร 0-7750-5338
122 โรงเรียนวัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร
123 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร 077521569
124 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร
125 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร
126 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร
127 โรงเรียนบ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร
128 โรงเรียนวัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร
129 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร
130 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา วังไผ่ เมืองชุมพร
131 โรงเรียนวัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร 077596601
132 โรงเรียนวัดวังไผ่ วังไผ่ เมืองชุมพร
133 โรงเรียนชุมพรศึกษา วังไผ่ เมืองชุมพร
134 โรงเรียนอนุบาลนลินทิพ วังไผ่ เมืองชุมพร
135 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร
136 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 077505674 ,0857961837
137 โรงเรียนบ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
138 โรงเรียนวัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
139 โรงเรียนวัดแหลมลำภู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
140 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 0-7763-0054,0-7765-0634,08-9473-3204
141 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร 077558156
142 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร
143 โรงเรียนบ้านเขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร
144 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร
145 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร 087-276-9207