โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
หมู่ที่ 4 บ้านคอหมู   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 077521569
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง
ครู คศ.2