กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเนตรดาว ทองบุญเกื้อ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4