กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนวลจันทร์ เอียดนุ้ย

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6