กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนวลจันทร์ เอียดนุ้ย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวธิดารัตน์ ชมอินทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2