ประถมศึกษา

นางดุษฎี พลนาการ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1