กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธิดารัตน์ พิมาน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5