โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
หมู่ที่ 4 บ้านคอหมู   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 077521569
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธนิษฐพร สุวรรณจิตต์
ครูอัตราจ้าง