โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
หมู่ที่ 4 บ้านคอหมู   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 077521569
ปฐมวัย

นางอมรรัตน์ สุวรรณจิตต์
ครู คศ.2

นางสาวปรวีร์ พุ่มพวง
พนักงานราชการ