ปฐมวัย

นางสาวปรวีร์ พุ่มพวง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวพณาทิพย์ จูสวย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3