โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
หมู่ที่ 4 บ้านคอหมู   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 077521569
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
          โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

 

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (เด็กที่เกิดในระหว่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 - 16 พฤษภาคม 2557)
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
          เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
          1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
          2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
          4. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
          (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา ขอสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองด้วย)

สิทธิพิเศษ 
  • ชั้นอนุบาล ฟรี ที่นอนเด็กอนุบาลและชุดพละ   
  • ชั้นประถมศึกษา ฟรี ชุดพละ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 382 ครั้ง