โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
หมู่ที่ 4 บ้านคอหมู  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 077521569
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร หัตถา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน