ภาพกิจกรรม
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ให้แก่ประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,16:21   อ่าน 215 ครั้ง