ภาพกิจกรรม
กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวนวลจันทร์  พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ได้ร่วมประชุม ทั้งนี้นางสาวนวลจันทร์  พุ่มพวง รายงานผลการดำเนินการสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานศึกษา ชุมชน นักเรียน ให้คณะกรรมการสถานศึกษา รับทราบ และร่วมกันปรึกษาหารือ เสนอแนะ และร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,12:45   อ่าน 157 ครั้ง