โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
หมู่ที่ 4 บ้านคอหมู   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 077521569
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

          ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6