โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
หมู่ที่ 4 บ้านคอหมู   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 077521569
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.03 KB