โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
หมู่ที่ 4 บ้านคอหมู  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 077521569
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.27 KB