โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
หมู่ที่ 4 บ้านคอหมู   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 077521569
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 2 คน
ชื่อ-นามสกุล : อรกานต์ อิตประดิษฐ (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น :
อีเมล์ : orrakanfah2002@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อิสริยาภรณ์ อิตประดิษฐ (ฝน)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น :
อีเมล์ : issariyaporn.2544@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม